• آشنایی با تلفن های اینترنتی(VOIP)

    آشنایی با تلفن های اینترنتی(VOIP) آشنایی با تلفن های اینترنتی(VOIP) یکی از نیاز های مدیران سیستم های شبکه شده است. پس از پیشرفت های چشم گیر و روز افزون در شبکه های کامپیوتری ، امروزه بشر توانسه است که شبکه های تلفنی در قالب شبکه های کامپیوتری پیاده نماید. منظور از شبکه های تلفنی همان […]

    ادامه مطلب