نرم افزار توزین الکترونیکی کیان

نرم افزار توزین الکترونیکی کیان

نرم افزار توزین الکترونیکی کیان یکی از نرم افزار های هوشمند در حوزه توزین می باشد.به عبارت دیگر نرم افزار مدیریت باسکول (توزین الکترونیکی) کیان برای مدیریت کامل فرآیند توزین و ثبت اطلاعات بار و خودرو بصورت کامل با امکان گزارش گیری تخصصی از اطلاعات میباشد.این نرم افزار به مدیر سیستم این امکان را میدهد تا با ثبت اطلاعات باری خودرو ، گزارش هایی از اطلاعات ثبت شده در دست داشته باشد و بتواند آنها را برسی کند.

یکی از مهمترین ویژگی هایی که نرم افزار توزین الکترونیکی کیان از آن پشتیبانی میکند ، اتصال به سیستم دوربین های پلاک خوان میباشد.سیستم پلاک خوانی این نرم افزار به صورت دستی و اتوماتیک انجام میشود که میتوان آن را بر حسب تناژ تغییر داد و از آن استفاده نمود.این بدان معنا میباشد که نرم افزار توزین الکترونیکی کیان علاوه بر ثبت اطلاعات توزین به صورت الکترونیکی می تواند عمل پلاک خوانی را نیز انجام دهد.

ویژگی پلاک خوانی سبب میشود تا نرم افزار بتواند اطلاعات ثبت شده را دقیق تر دسته بندی نماید و بر اساس آن گزارش گیری کند.

تصویری از محیط نرم افزار توزین الکترونیکی کیان :

نرم افزار توزین الکترونیکی کیان
نرم افزار توزین الکترونیکی کیان

در سیستم توزین الکترونیکی نرم افزار باید بتواند پس از شناسایی محورهای های باری خودرو ، وزن موجود در بار ماشین را محاسبه نماید.نرم افزار توزین الکترونیکی کیان این عمل را با تفکیک وزن خالی خودرو و وزن خالص بار محاسبه میکند و نمایش می دهد.

ویژگی های نرم افزار توزین الکترونیکی کیان

در سیستم های نرم افزاری و محاسباتی مهمترین عملی که باید به آن توجه داشت ، سرعت و دقت عمل نرم افزار است.به عبارت دیگر نرم افزار باید بتواند در سرعت محاسباتی بالا و با کمترین خطا ، نیاز کاربر را برطرف سازد.در این نرم افزار نیز اساس کار بر همین عنوان میباشد که بتواند با سرعت و دقت عمل بالا موارد را محاسبه نمود.

یکی از مهمترین ویژگی های نرم افزار توزین الکترونیکی کیان پلاک خوانی آن میباشد.این ویژگی به این عنوان در نرم افزار طراحی شده است که مشخصات فرد بر اساس پلاکِ ثبت شده تنظیم و ذخیره شود.این بدان معنا میباشد که می توان از پلاک های ثبت شده و اطلاعات ذخیره شده گزارش گیری کرد.این گزارش گیری ها نحوه عملکرد سیستم را به مدیر سیستم انتقال میدهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *